تعليقات ملخص
<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA></SPAN><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA></SPAN></P> <DIV align=right> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir: bidi; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" dir=rtl class=MsoNormalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 147.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=197> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA>ÇáÎØÃ</SPAN><SPAN style="mso-ansi-language: FR" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 147.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=197> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA>äæÚå</SPAN><SPAN style="mso-ansi-language: FR" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 147.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=197> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA>ÇáÕæÇÈ</SPAN><SPAN style="mso-ansi-language: FR" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 147.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=197> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA>ÓãÇÁåÇ<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA>æãäåäÇ<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA>Èíä ÇÈæå <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA>æÑÍá<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA>Ïæä ÔæÇÑ æÇáÏíå<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA>äÈÏÃ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>Ýí ÕÑÇÚ äÝÓí</SPAN><SPAN style="mso-ansi-language: FR" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 147.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; BORDER-RIGHT: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=197> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA>ÅãáÇÆí<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA>ÅãáÇÆí<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA>äÍæí<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA>ÅãáÇÆí<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA>ÊÚÈíÑí<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: FR" lang=AR-SA>ÊÚÈíÑí</SPAN><SPAN style="mso-ansi-language: FR" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 147.6pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #e0dfe3; BORDER-RIGHT: #e0dfe3; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=197> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=AR-SA>ÓãÇÁåÇ<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=AR-SA>æãä åäÇ<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=AR-SA>Èíä ÃÈíå<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=AR-SA>æÇÑÍá<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=AR-SA>ÇÓÊÔÇÑÉ /ÇÐä<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN lang=AR-SA>ÝÈÏà íÑÊÚÔ /</SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>xcw


ساعدنا بتقييم المحتوى
 
0
 
0

ساهم بتعليق أو ملاحظة
أرسل التعليق
مسح
Hafsae

MerCiiie bouCaup mes brena de exemplle fkolla ta3biire ta3 linChaa

 
0
 
0

Ahmed

اريد انشطة الانتاج لدرس انتاج نص سردي، تأمل شخصية الحكواتي و اكتب حكاية على لسانه

 
0
 
0

chaymae nassabi

mal9itx li bghit khsara

 
0
 
0

chaYmita

اعداد يومية حول الالتحاق بالثانوية الاعدادية

 
0
 
0

ghita bellatmane

GHITAHNGFHGF

 
0
 
0

majda

اريد انشطة الانتاج عن وقائع اول يوم التحقت فيه بالثانوية الاعدادى

 
0
 
0

نسرين طربي

اريد يومية بالتحاق تانوية اعدادي

 
0
 
0

TowfikKahi

انشاء اول يوم التحقت فيه بالثانوية الاعدادية

 
0
 
0

salma

merci en tout cas a votre éfforts méme si c pas vraiment suffisant merci

 
0
 
0

ayoub idrissi

ànà bàri inchà2 f lorà l 3àrbià diàl intàj nàsse sàrdi

 
0
 
0

hajar ayach

makayan walo hana bghina amtila

 
0
 
0

مريم مخلص

يومية التحاق بالاعدادية الثانوية

 
0
 
0

مريم مخلص

يومية التحاق بالاعدادية الثانوية

 
0
 
0

mouna lefsihi

3afakom brit thlil ta3 anchitat alintaj age 29 alraid fi lora 3arabiya

 
0
 
0

imane saidi

hnaa makaynnnn walooo hta zftaaa

 
0
 
0

ايوب بن صالح

انا من جهتي الشخصية لا أظن ان الدرس ظاهر للعامة لذا استدعي الجهة المختصة للتحقق من الخطأ الموجود بالنص الادخالي

 
0
 
0

كوثر

Bach had lhora2wach kad7ko 3lina nari 3likom i555555 chkon had l7 m9li ktb had t5rbi9

 
0
 
0

hayta omari

اريد دروس في ارياضيات

 
0
 
0

safae

makaaaaain walo !!

 
0
 
0

HASNAA MAATAOUI

ANA MA7TAJA LDOOROSS DIYEL SANA 1 I3DADI 3ANDI MUCHKILA KHASSA FI ALO4A L3ARABIYA WLKN MIN KAN KHTAR DARSS LI MAHTAJA LIH MA KI KHRAJ WALO 3AFAKUM DIRU CHI HAJA PLZ!!!

 
0
 
0

rajae karimi

merci mai

 
0
 
0

fatima fati

orido kol mawadi3 sana talita i3dadi arjokom

 
0
 
0

hajar

rah ana melli kan7el la page makatekhrejch lia choufoo ikak kan 3andkom chi mochkil 3aljou3 rah me7tajin l had dorouss bzzf ou 7awloo twess3oo lina f char7 ou f tamarin ou mate9tassrouch 3la 2 jomal f kol darsss ssafi !!!!!

 
0
 
0

houda laasri

3afakoum ana bghit des exemples fdarss intaj nass ssardi rani mahtaja lihom bzaaf 3al l2a9al nkoun khdit fikra kifach kaytarho fal2imti7anat

 
0
 
0

meryam drawi

7aki ala sard wa alwadf droos wa 5olasat plz

 
0
 
0

نجاة مفتاح

اريد نصا مكتوبا باللغة العربية فقط .

 
0
 
0

اسماء

اريد انشطة الانتاج عن وقائع اول يوم التحقت فيه بالثانوية الاعدادى

 
0
 
0

MARINA SOFI

درس التعبير و الإنشاء : مهارة إنتاج نص سردي

 
0
 
0

MARCA SOFIA

MERCI BEAUCOUP

 
0
 
0

HAMZA MAJDOULI

اريد جواب انشطة الانتاج لدرس انتاج نص سردي

 
0
 
0

ayoub boukhalef

3afakom alkhot 3awnona 7na rah baghyin des texte o exemple kamlin rah waloo 7na f ga3 lmawad mrç

 
0
 
0

ayoub boukhalef

Bghit tdiro lia texte kaml b exemple o ajwibto lay7frkom alkhott t3awnoo m3aya khokom 3wi9a f ga3 lmawadd layr7m lwalidin al3chrane et mrç

 
0
 
0

asma sabiri

merci puor ce recherche

 
0
 
0

leila meknes

merci mais makynch la lecon kaml na bghina des exemples pour ce lecoon 3aakom et mmerciiii aute foisf

 
0
 
0

souhail bounif

lay hfdkoum chi nas sardi lay hfadkoum a 5outi

 
0
 
0

reali benblal

bghit nasss sardi la7fadkom alkhot

 
0
 
0

yassmine el

hna bghina chi amtila 3la chi mawadi3 machi ghir l 2akhta2 o tasshih dyalha

 
0
 
0

imane flouchi

darsse na9sse brina chi amtila dial lmawadi3

 
0
 
0

mohammed soultan

mérçi beaucoup mes hssan kou darto les exemple des text dyal ssard

 
0
 
0

zineb nori

merCii pour ça mais hade darsse na9sse

 
0
 
0

safia

merci pour tout ça mai ou est le leçon

 
0
 
0

Ahmed marouf

chokran walakini machi had chi élli brayna brayna mawadi3 dyal nass sardi svp

 
0
 
0

Essabiry Oumnia

merci pour ts ! et en espèèèère d autres ! leçons !!... çà seraaa mieux !

 
0
 
0

فاطمة الزهراء برهنيش

اريد خطاب السرد و الوصف انشطة الانتاج عن اول يوم التحقت به الى الثانوية الاعدادية و شكرا

 
0
 
0

JIHANE BOUTAHLIL

ANA BRAYTE NACE SARDI SAF7A 29 PLZ ET MRC POUR VOUS EFFORTS

 
0
 
0

younes pro

berite nase saredi li safe7a 29 pliz

 
0
 
0

mariae mounaji

lame ajede adaease ayena howa

 
0
 
0

Moura e ssabti

أريد موضوع عن التدخين

 
0
 
0

wijdane khalile

merci bzaf 3la had lmajhodat

 
0
 
0

yassine kacm

merci a achamel

 
0
 
0

عدنان

اريد نص سردي مختصر

 
0
 
0

نهيلة اخشين

orido intaj nas sardi li anchitat atatbi9 hadihi alayla a5ir ajal howa yawm 23/11/2011

 
0
 
0

Asmàà katy's

merciii pour vos efforts <3

 
0
 
0

ben hamed saif

أريد انتاج كتابي للمدينة اخر أجل ليوم 29 أكتوبر 2011 merci

 
0
 
0

halima hilali

orido mital lnas srdi chokran

 
0
 
0

mohsin kharouf

thank you

 
0
 
0

nour elamine

درس التعبير و الإنشاء : مهارة إنتاج نص سردي

 
0
 
0

hind rebbaj

ANA BAGHIT MANHAJIYAT NAS NADARI

 
0
 
0

koko sniper

merci pour le meilleure site

 
0
 
0

barkouzi mohammed

merci pour le site

 
0
 
0